Warsztaty kryzysowe

W zarządzaniu kryzysowym nie wystarczy być optymistą. Trzeba przygotować firmę na najgorsze – na długo przed pierwszym kryzysem.

Firmy różnie definiują kryzysy, ale główne zagrożenia wszędzie są podobne: zakłócenie normalnej działalności, krytyczne informacje w mediach, zdenerwowani konsumenci, spadek przychodów, utrata pozycji rynkowej, spadek ceny akcji i zdezorientowani pracownicy.

Nieważne w jakiej działasz branży. Jesteśmy specjalistami w komunikacji. Szybko się uczymy. Analizujemy sytuację (co się stało i dlaczego) i radzimy jak rozwiązać problemy w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Przygotowujemy listę potencjalnych zagrożeń, oceniamy prawdopodobieństwo i skalę zagrożenia i opracowujemy plan komunikacji kryzysowej dopasowany do potrzeb firmy i specyfiki branży.

Ważnym elementem naszej oferty są warsztaty kryzysowe. Najlepszy plan kryzysowy nie ma większej wartości bez kompetentnych ludzi, którzy potrafią z niego korzystać. Opracowujemy plany szkoleniowe dla grup pracowników i indywidualne warsztaty, aby przygotować wszystkich do zarządzania kryzysem i komunikacją kryzysową zgodnie ze swoimi rolami i zadaniami.

Jednodniowy interaktywny warsztat kryzysowy oparty na studiach przypadku i praktycznych ćwiczeniach. Przydaje się pracownikom kierownictwa odpowiedzialnym za planowanie kryzysowe, członkom zespołu kryzysowego lub zespołu utrzymania ciągłości działania oraz członkom zarządu firmy.

Oto najważniejsze punkty programu warsztatu:

1. jak percepcja kryzysu wpływa na zarządzanie kryzysem,

2. jak media mogą pomóc (lub zaszkodzić) w komunikacji kryzysowej,

3. jak budować trwałe relacje z mediami,

4. jak współpracować z reporterami i raczej pomagać niż przeszkadzać im w pracy,

5. jak oceniać skalę i wpływ zagrożenia na przyszłość firmy,

6. jak zapobiegać eskalacji kryzysu w mediach,

7. jak budować kluczowe przekazy,

8. jak wykorzystać media społecznościowe,

9. jak komunikować się z pracownikami,

10. jak zarządzać poufnością.

Na naszym warsztacie kryzysowym powiemy co, kiedy i komu mówić i przećwiczymy najbardziej prawdopodobne i najgroźniejsze scenariusze.

Starannie zaplanowane scenariusze i realistyczne warsztaty kryzysowe uczą szybkiej oceny sytuacji po kryzysowym zdarzeniu i podejmowania właściwych decyzji. Pomagają znaleźć słabe strony w planach kryzysowych, lepiej przygotować się do komunikacji z mediami, podnieść morale i poprawić efektywność pracy zespołu kryzysowego.

Dzięki trafnej ocenie sytuacji i właściwym decyzjom kryzys trwa krócej, mniej kosztuje i firma może wcześniej wrócić do normalnej działalności.

5 korzyści z warsztatu kryzysowego

1. Wiedza jak identyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą zamienić się w kryzysy.

2. Umiejętność rozpoznawania zjawisk i zachowań, które są pożywką dla kryzysów.

3. Szablon strategii opracowania strategii komunikacji kryzysowej.

4. Wnioski z kryzysów w innych firmach.

5. Wiedza jak komunikować się z mediami.

Jak widzisz chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Jeśli chcesz zwiększyć skuteczność zarządzania kryzysowego Twojej firmy na warsztacie kryzysowym, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *