sobota, 25 czerwca 2011

Kim jest interesariusz?

Większość ludzi, którzy uważają, że znają się na PR powie, że interesariuszem jest osoba lub grupa zainteresowana organizacją. To nie jest dobra odpowiedź.

Szersza i bliższa prawdy definicja mówi, że interesariuszem jest każda osoba lub grupa, która może wpływać na osiągnięcie celów przez organizację lub od realizacji tych celów jest uzależniona.

Jednakże, także ta definicja nie jest wystarczająca.

Aby w pełni opisać interesariusza, trzeba określić jakie GRUPY INTERESÓW bierzemy pod uwagę - prawne, moralne, własnościowe.

Interesariuszy można podzielić na trzy grupy:

1. tych, którzy odczuwają skutki konkretnego problemu, wydarzenia lub projektu,

2. tych, którzy przedstawiają stanowisko i dysponują informacjami, wiedzą i środkami dotyczącymi konkretnego problemu, wydarzenia lub projektu,

3. tych, którzy mają jakiś wpływ na rozwój wypadków i wynik końcowy.

Jeszcze głębszy podział uwzględnia grupy społeczne i niespołeczne.

Interesariuszami są:

1. ci, na których interesy wpływa konkretna sprawa lub których aktywność decyduje o rozwoju wydarzeń,

2. ci, którzy dysponują informacjami, wiedzą ekspercką i zasobami potrzebnymi do sformułowania strategii i jej wdrożenia,

3. ci, którzy kontrolują proces i narzędzia wdrożenia (kapitał, prawo, własność).

Zarządzanie interesariuszami

Reputacja organizacji zależy od tego jak jej działalność jest postrzegana i oceniana przez interesariuszy.

Zarządzanie interesariuszami dotyczy opracowania i stosowania procesów i procedur (na przykład, proces podejmowania decyzji), które uwzględniają cele i interesy wszystkich ważnych interesariuszy. Na przykład, jeżeli zatrudniasz pracowników na wózkach inwalidzkich, musisz mieć podjazdy i windy ułatwiające im poruszanie się po firmie.

Oto typowe pytania dotyczące zarządzania interesariuszami i reputacją firmy:

1. Kim są Twoi interesariusze?

2. Jakie są ich interesy?

3. Jakie to stawia przed Tobą wyzwania i jakie stwarza szanse?

4. Jakie są ekonomiczne, prawne, etyczne i społeczne obowiązki Twojej organizacji wobec różnych interesariuszy?

5. Jakie strategie i działania należy zastosować w zarządzaniu wyzwaniami i szansami?

6. Czy masz system zarządzania relacjami z interesariuszami? Jak mierzysz rezultaty?

7. Jak szybko w sytuacji kryzysowej możesz przekazywać interesariuszom aktualne informacje?

8. Czy znasz i stosujesz różne metody współpracy z interesariuszami?

9. Czy wiesz ile pieniędzy wydajesz na każda grupę interesariuszy i jaki masz z tego zysk?

10. Czy opracowałeś reguły i zasady budowania reputacji wśród konkretnych grup interesariuszy?

Konkluzja

Najważniejsze jest uświadomienie sobie, że interesariusze nie są stali – mogą zmieniać lub modyfikować swoje stanowiska i interesy, czasem nawet w ciągu 24 godzin.

Zawsze powtarzam moim klientom, że żyjemy w świecie, w którym klienci i różne lokalne społeczności są bardziej AKTYWNE, lepiej POINFORMOWANE i bardziej WYRAFINOWANE niż kiedykolwiek.

Czy znasz swoich interesariuszy? Wszystkich? Którzy są najbardziej wpływowi? Napisz o tym w komentarzu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *