wtorek, 7 czerwca 2011

Dwie definicje ryzyka reputacyjnego

Mówi się, że lekarz nie wie jaką wybrać terapię przed postawieniem diagnozy. To samo dotyczy definicji ryzyka.

Trudno wyobrazić sobie wybór właściwej metody działania bez jasnego zdefiniowania problemu.

W zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym istotne jest sześć działań:

1. sprawienie, że wszyscy kierownicy i pracownicy rozumieją naturę i wagę firmowej reputacji i wpływ ich osobistej reputacji na postrzeganie i ocenę firmy przez otoczenie,

2. przygotowanie przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem reputacyjnym,

3. opracowanie standardów i systemu kontroli działań, które mają największy wpływ na budowę i ochronę reputacji,

4. przeprowadzenie szkoleń o zarządzaniu reputacją, zapewnienie edukacji i zorganizowanie sprawnego systemu wymiany informacji z kadrą kierowniczą i pracownikami,

5. zwracanie specjalnej uwagi na sygnały ostrzegawcze – monitoring i analiza danych informujących o zagrożeniu,

6. wdrożenie procesu systematycznej oceny aktualnego poziomu ryzyka i zagrożenia kryzysem.

Niektóre firmy same częściowo uporały się z tym procesem, szczególnie z pierwszymi czterema etapami. Ich słabą stroną jest jednak unikanie tematów tabu lub politycznie "niepoprawnych" oraz zbyt bojaźliwa i bezkrytyczna ocena sytuacji.

Dwa spojrzenia na ryzyko reputacyjne

Popatrzmy na dwie definicje opisujące istotę ryzyka reputacyjnego – możesz je wykorzystać do budowy własnego programu ochrony reputacji.

Definicja nr 1:

Ryzyko reputacyjne to ryzyko potencjalnie negatywnego rozgłosu w mediach o działalności organizacji, które może skutkować utratą klientów, kosztowną sprawą sądową lub obniżeniem dochodów.

Zarząd może obniżyć poziom ryzyka reputacyjnego przez opracowanie skutecznego programu PR, tworzenie i rozwijanie silnych więzi z interesariuszami i wprowadzenie systemu monitorowania wszystkich najważniejszych działań operacyjnych, pozwalającego maksymalnie zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia błędu w kluczowych obszarach.

Definicja nr 2:

Ryzyko reputacyjne to aktualny i przyszły wpływ na dochody i kapitał firmy wynikający z negatywnej oceny opinii publicznej.

To oddziałuje na możliwość tworzenia nowych kontaktów i relacji biznesowych oraz podtrzymania obecnych związków handlowych. Tak rozumiane ryzyko może oznaczać sprawę sądową, stratę finansową lub zmniejszenie bazy klientów. Ryzyko reputacyjne musi uwzględniać maksymalną ostrożność w kontaktach z interesariuszami, na przykład klientami i lokalną społecznością.

Co Ci się podoba w tych definicjach? Co proponujesz zmienić? Napisz o tym w komentarzu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Kontakt

Nazwa

Adres e-mail *

Wiadomość *