wtorek, 12 października 2010

Kto do zespołu kryzysowego

W sytuacji kryzysowej zespół zarządzania kryzysem przejmuje odpowiedzialność za komunikację z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, także z mediami, pracując jednocześnie w dynamicznym i chaotycznym środowisku - w kryzysie nie można przewidzieć wszystkiego.

Optymalny skład zespołu kryzysowego to grupa 6-8 osób. Zalecane jest także trzymanie "w gotowości" kilku członków rezerwowych.

W wyborze członków zespołu zarządzania kryzysem należy wziąć pod uwagę następujące kryteria (od najbardziej do najmniej ważnych):

 1. umiejętność przejęcia kontroli nad sytuacją i pokierowania ludźmi i działaniami,
 2. wykazanie inicjatywy i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, bez stałego oglądania się na przełożonych,
 3. gotowość do wejścia w nowe role i podjęcia się w krótkim czasie trudnych zadań,
 4. gotowość do pracy w nienormowanym czasie i nietypowych godzinach,
 5. swobodne funkcjonowanie w nieuporządkowanym środowisku pracy,
 6. gotowość do pracy w zespole - nie dla osobistego uznania,
 7. umiejętność zachowania w tajemnicy informacji tajnych i poufnych,
 8. umiejętność funkcjonowania w rozbudowanym łańcuchu decyzyjnym,
 9. sprawdzone umiejętności komunikacji w stresie i komunikacji interpersonalnej,
 10. gotowość do systematycznego podnoszenia kwalifikacji na specjalistycznych szkoleniach,
 11. znajomość podstawowych technik informatycznych (komputer, Internet, media społecznościowe),
 12. doświadczenie w kontaktach z mediami,
 13. szkolenia w przywództwie i kierowaniu ludźmi.
Dodatkowo, przed włączeniem do zespołu zarządzania kryzysem, każdy członek musi otrzymać pisemną zgodę bezpośredniego przełożonego. Wyrażenie takiej zgody oznacza, że przełożony akceptuje fakt, że jego pracownik nie będzie mógł wypełniać swoich normalnych obowiązków do czasu zakończenia pracy w zespole kryzysowym.

Członkowie zespołu kryzysowego muszą mieć warunki do stałej współpracy w grupie, gdyż w dynamicznym środowisku kryzysowym zwykle nie ma czasu na rotacje i przekazywanie sobie zadań wewnątrz zespołu. Oczywiście, z powodu przepracowania może pojawić się potrzeba zastępstwa, ale nie może to negatywnie wpłynąć na ciągłość pracy zespołu w trakcie kryzysu i także przez jakiś okres po jego zakończeniu.

Po wyborze składu zespołu należy przydzielić role i zadania jego członkom oraz zorganizować szkolenia, na których przećwiczą najbardziej prawdopodobne scenariusze kryzysowych sytuacji. Po zakończeniu programu szkoleniowego należy indywidualnie ocenić postępy i przydatność każdego członka do pracy w zespole kryzysowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *