wtorek, 29 marca 2011

Łącznik, mawen i sprzedawca

Według teorii "sześciu stopni oddalenia" psychologów Stanleya Milgrama i Jeffreya Traversa od dowolnego mieszkańca kuli ziemskiej dzieli Cię zaledwie sześć poziomów wspólnych znajomych.

Twój bezpośredni znajomy jest oddalony od Ciebie o jeden stopień znajomości, natomiast znajomy tego znajomego o dwa stopnie.

Tak, tak... Od Baracka Obamy, Władimira Putina i Shakiry dzieli Cię zaledwie sześć kręgów znajomych. To potwierdzona teoria.

Jak to wykorzystać w komunikacji kryzysowej?

Z każdą informacją możesz dotrzeć do dowolnego mieszkańca Ziemi poprzez łańcuch sześciu znajomych.

Czy można skrócić tę drogę?

W rewelacyjnej książce "Punkt przełomowy" Malcolm Gladwell pisze o trzech typach ludzi, którzy mają ogromny wpływ na rozwój trendów społecznych i komunikację między ludźmi.

Te trzy grupy to: 1. Łącznicy, 2. Maweni i 3. Sprzedawcy.

To, że ktoś jest łącznikiem, mawenem lub sprzedawcą nie zależy od stanowiska w firmie, wykształcenia, wieku lub płci – o tym decydują cechy charakteru.

1. Łącznik

Jaka cecha wyróżnia łącznika? Jest to osoba, która zna wielu ludzi i ma rozległe kontakty towarzyskie.

Żaden zespół kryzysowy nie zna wszystkich rozwiązań i nie ma dostępu do wszystkich informacji, ale dobrze kiedy zna osobę lub grupę, która może szybko nawiązać kontakt z wszystkimi możliwymi źródłami.

Łącznicy funkcjonują w fantastycznych osobistych sieciach towarzyskich i potrafią poszerzać te sieci o nowe kontakty z łącznikami w innych sieciach (znajomi z branży, dziennikarze, liderzy opinii, praktycy PR, prawnicy). Dzięki nim można zbadać nastawienie opinii publicznej i dobrać takie kanały komunikacji, żeby przekazy były właściwie zrozumiane.

Każda firma powinna mieć w zespole kryzysowym co najmniej jednego łącznika. Takiego człowieka nie można szukać po wybuchu kryzysu; nikt nie potrafi zbudować wtedy efektywnej sieci społecznych kontaktów. To zadanie na lata.

2. Mawen

Druga grupa osób, które pomagają kontrolować rozpowszechnianie się informacji w kryzysie to maweni. Słowo "mawen" pochodzi z języka jidisz i opisuje tego kto kumuluje wiedzę.

Maweni zajmują się gromadzeniem informacji odnoszących się do konkretnej dziedziny lub scenariusza wydarzeń. W zespole zarządzania kryzysem musi się znaleźć miejsce dla osoby, która potrafi zbierać, selekcjonować i analizować informacje. Niektóre firmy mają takich ludzi w swoich wewnętrznych strukturach, inne polegają na sprawdzonych i zaufanych konsultantach.

Mawenów rozpoznaje się po głębokiej wiedzy, umiejętności analizy informacji z wielu źródeł i talencie do formułowania właściwej diagnozy i rekomendowania skutecznego rozwiązania. Mawen nie przekonuje do swoich racji – woli edukować i wyjaśniać. Jedna rozmowa z mawenem może zaoszczędzić zarządowi godziny, jeśli nie tygodnie, bezużytecznych dyskusji.

3. Sprzedawca

Maweni są nauczycielami, łącznicy przewodnikami, ale żaden z nich nie może być sprzedawcą. W komunikacji jest tak, że niektórych ludzi trzeba po prostu do czegoś przekonać – i taka jest rola sprzedawcy.

Sprzedawcy wykorzystują do przekonywania ton głosu, wygląd, zmysł obserwacji, empatię i aktywne słuchanie.

Wielu sławnych polityków – mimo luk w wiedzy i braku praktycznych talentów – było wybitnymi sprzedawcami. Nie mam zamiaru promować "pustych głów", ale to właśnie sprzedawcy mają wyjątkowy i bezcenny dar motywowania i przekonywania ludzi do postępowania zgodnego z ich celami.

Konkluzja

Firmy, które nie potrafią rozpoznawać ludzi o opisanych przymiotach (na przykład wśród swoich pracowników) i wykorzystać ich wrodzone talenty, marnują ogromny kapitał komunikacji z otoczeniem. W wyjątkowych przypadkach można odnaleźć u jednej osoby zestawy dwóch cech, ale nigdy nie należy uzależniać decyzji od tego, co mówi jeden, nawet najmądrzejszy, człowiek.

Czy wiesz kto w Twojej firmie będzie w sytuacji kryzysowej łącznikiem, mawenem i sprzedawcą? Kto skróci czas i drogę dotarcia do kluczowych grup otoczenia? A może znasz takich ludzi poza organizacją? Los Twojej firmy może zależeć właśnie od nich.

Jeśli potrzebujesz pomocy w komunikacji kryzysowej, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

2 komentarze:

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *