wtorek, 1 marca 2011

Udane i nieudane ćwiczenia kryzysowe – część 1/2

Najlepsze ćwiczenie kryzysowe opiera się na scenariuszu, który opisuje Twój najbliższy kryzys.

Dobrze zaplanowane i sprawnie przeprowadzone symulacje kryzysowe z jednej strony ujawniają słabe strony planów zarządzania kryzysem, ale z drugiej, po usunięciu niedociągnięć, zwiększają odporność organizacji na kryzys i zmniejszają ewentualne straty. Dodatkowo, podnoszą morale pracowników i motywują do pozytywnej zmiany.

Źle przygotowane ćwiczenia zniechęcają do podnoszenia kwalifikacji i upowszechniają na wszystkich szczeblach organizacji fałszywe i zgubne przeświadczenie: "Jesteśmy przygotowani na najgorsze."

Symulacje i ćwiczenie kryzysowe, szczególnie te zakrojone na dużą skalę, nie udają się z siedmiu powodów:

1. brak udziału kluczowych członków zespołu zarządzania kryzysem,

2. za mało "dynamicznej akcji" podtrzymującej zainteresowanie i skupienie w czasie ćwiczeń,

3. zbyt proste ćwiczenia zniechęcające do głębszego testowania wiedzy i umiejętności,

4. zbyt skomplikowane lub niepowiązane ze sobą ciągi zdarzeń tworzące nieprawdopodobne scenariusze,

5. za mało elementów "rozrywkowych" wzmacniających entuzjazm, redukujących stres i motywujących do lepszych wyników,

6. ćwiczenie oparte na scenariuszu, który większość uczestników uważa za niemożliwy lub nieprawdopodobny,

7. ćwiczenie przygotowane przez osoby bez doświadczenia w zarządzaniu kryzysem i wiedzy o komunikacji kryzysowej.

Autorzy ćwiczenia kryzysowego muszą uporać się nie tylko z powyższymi wyzwaniami, ale także uwzględnić osiem wymogów:

1. stworzenie konfliktowych sytuacji zmuszających do przedstawienia stanowiska i wypracowania porozumienia,

2. pokazanie skutków jakie wywołują poszczególne decyzje,

3. powtórzenie i utrwalenie zasad i standardów zarządzania kryzysem i komunikacją kryzysową,

4. wymuszenie wymiany informacji przez wszystkich członków grupy ćwiczeniowej,

5. umożliwienie udziału w ćwiczeniach zastępcom członków zespołu kryzysowego,

6. obserwacja działania grupy ćwiczeniowej przez członków ścisłego kierownictwa firmy,

7. uwzględnienie uczestnictwa zespołu zarządzania kryzysem w ocenie działań podjętych przez służby bezpośrednio zajmujące się usuwaniem skutków kryzysu,

8. przedstawienie scenariuszy wymuszających współpracę i wymagających podejmowania trafnych decyzji dotyczących różnych dziedzin funkcjonowania organizacji.

W drugiej części podam listę 10 krytycznych czynników sukcesu ćwiczenia kryzysowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *