wtorek, 23 sierpnia 2016

Dwa rodzaje pytań w wywiadzie dla mediów w sytuacji kryzysowej

Jedną z ważniejszych rzeczy w wywiadach dla mediów w sytuacji kryzysowej jest świadomość tego jakiego rodzaju pytanie zadał reporter.

Pytania mogą być otwarte i zamknięte.

1. Pytania otwarte

Wywiad z dużą liczbą pytań otwartych jest prawdziwą rozmową, w której reporter daje dużo swobody i jest otwarty na nowe opinie.

Oto dwa przykłady pytań otwartych:

"Proszę opowiedzieć o swoich pierwszych latach pracy w dziennikarstwie?"

Albo

"Co się wydarzyło potem?"

Pytania otwarte często zaczynają się od zaimków pytajnych "kto", "co", "jak", "dlaczego". Dzięki tym pytaniom możesz rozwinąć swoją wypowiedź. Odpowiedzi są dłuższe – wymagają głębszego zastanowienia lub większej inwencji.

Bardzo często reporter zaczyna wywiad od pytania ogólnego dając jedyną okazję do przedstawienia głównego przesłania.

2. Pytania zamknięte

Dzięki pytaniom zamkniętym reporter ogranicza liczbę możliwych odpowiedzi i ma większą kontrolę nad przebiegiem wywiadu.

Oto dwa przykłady pytań zamkniętych:

"Czy Pressence Public Relations prowadzi dobre szkolenia medialne?"

Albo

"Czy Pressence Public Relations specjalizuje się w komunikacji kryzysowej?"

W pytaniach zamkniętych często pojawia się słowo "czy", "kiedy", "gdzie". Na przykład "Czy to prawda, że...?", "Kiedy się pan o tym dowiedział?", "Gdzie są te dokumenty?"

Na pytanie zamknięte można odpowiedzieć tak lub nie lub przekazać konkretną informację.

Wywiad z dużą liczbą pytań zamkniętych ma większą dynamikę i wygląda trochę jak policyjne przesłuchanie, w którym reporter zna odpowiedzi na niektóre pytania (lub chce zrobić takie wrażenie), testuje prawdomówność rozmówcy i czasem chce udowodnić swoją tezę.

Odpowiadając na pytanie zamknięte – poza potwierdzeniem lub zaprzeczeniem – wyjaśnij także dlaczego tak sądzisz. W wywiadzie prasowym właśnie ta druga część może być wykorzystana jako cytat.

Jeśli przygotowujesz się do wywiadu dla mediów w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz pomocy w opracowaniu i przećwiczeniu odpowiedzi na pytania reportera, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *