wtorek, 3 sierpnia 2010

7 kategorii kryzysów i 88 przykładów

Kryzysy można podzielić na 7 głównych kategorii.

Aby zminimalizować ryzyko przykrego i bolesnego zaskoczenia, osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą powinny porównać to, czym się zajmują na co dzień z każdą wymienioną kategorią:

1. kryzys ekonomiczny, na przykład znaczący spadek wartości akcji,

2. kryzys informacyjny, na przykład utrata tajnych lub poufnych informacji,

3. kryzys fizyczny, na przykład awaria techniczna lub utrata podstawowych maszyn lub zasobów,

4. kryzys ludzki, na przykład strata kluczowego pracownika lub przemoc w pracy,

5. kryzys reputacji, na przykład ujawnienie zmowy cenowej,

6. atak psychopaty, na przykład uszkodzenie produktów lub terroryzm,

7. katastrofy naturalne, na przykład pożar, powódź lub trąba powietrzna.

Większość kryzysów jest wynikiem wielu powiązanych ze sobą błędów. Szukanie jednej przyczyny utrudnia uchwycenie systemowej natury problemu. Na przykład pierwotną przyczyną kłopotu technicznego (awaria sprzętu) nie musi być usterka urządzania, ale zakup niewłaściwej maszyny, błędna instalacja lub niefachowa obsługa. A to już są błędy ludzkie.

Błędy popełniane przez osoby kierujące firmą mogą mieć sześć wymiarów: 1. moralny, 2. strategiczny/koncepcyjny, 3. organizacyjny, 4. techniczny, 5. funkcjonalny i 6. operacyjny.

Społeczeństwo w coraz większym stopniu uzależnione jest od technologii, które działają w złożonych i wzajemnie powiązanych systemach. Jednakże, nawet najbardziej nowoczesna technologia nie gwarantuje pełnej ochrony antykryzysowej.

Im bardziej skomplikowany system, tym dłuższa lista możliwych perturbacji. Nowe rozwiązania nie zawsze współpracują poprawnie ze starymi; każda zmiana potencjalnie generuje nowy błąd.

Oto 88 przykładów przyczyn kryzysu:

1. Akcja aktywistów

2. Akcja grupy konsumenckiej

3. Akcja lobbystów

4. Anonimowy wywiad pracownika

5. Atak terrorystyczny

6. Awaria lub zniszczenie komputera

7. Awaria sprzętu, maszyn, urządzeń

8. Bankructwo

9. Celowe uszkodzenie produktu

10. "Cytat wyrwany z kontekstu"

11. Demonstracja

12. Deregulacja rynku

13. Dezinformacja przez konkurencję

14. Dochodzenie agendy rządowej

15. Dyskryminacja w pracy

16. Eksplozja

17. Epidemia (masowe zachorowania pracowników)

18. Fałszerstwo dokumentów

19. Fałszywe oskarżenie

20. Fuzja

21. Interwencja agendy rządowej

22. "Kara Boża"

23. Katastrofa naturalna

24. Katastrofa samolotowa

25. Kłopoty prawne lub finansowe ważnego kontrahenta

26. Konflikt z dziennikarzem

27. Kontrola zewnętrzna (Sanepid, PIP, Urząd Skarbowy, itp.)

28. Kontrwywiad gospodarczy (infiltracja)

29. Krach na giełdzie

30. Krytyka w mediach

31. Kryzys międzynarodowy

32. Likwidacja oddziału lub firmy

33. Malwersacja

34. Morderstwo

35. Nawiedzony donosiciel

36. Nieudana premiera produktu lub usługi

37. Nieetyczne zachowanie przedstawiciela handlowego

38. Niekontrolowany spadek wartości akcji

39. Niekorzystne zmiany prawne w branży

40. Niekorzystny wyrok sądowy

41. Nielegalna akcja pracowników

42. Niepokój społeczny

43. Nieudana akcja promocyjna

44. Oskarżenie o molestowanie lub mobbing

45. Oskarżenie przez prokuraturę

46. Pikieta

47. Plotki i pogłoski

48. Porwanie pracownika dla okupu

49. Pożar

50. Prezentacja analityka

51. Produkcja krótkoseryjna

52. Protest związków zawodowych

53. Prowokacja dziennikarska

54. Przekroczenie kosztów

55. Przeterminowane długi

56. Przeterminowane należności

57. Publikacja w mediach nagrania z ukrytej kamery

58. Redukcja zatrudnienia

59. Redukcja wydatków

60. Sabotaż

61. Samobójstwo pracownika

62. Skandal

63. Skażenie chemiczne lub biologiczne

64. Strajk

65. Szantaż

66. Szpiegostwo przemysłowe

67. Śmierć – klienta, pracownika, prezesa

68. Utrata płynności finansowej

69. Uszczerbek na reputacji

70. Walne zebranie akcjonariuszy, wspólników, członków

71. Wandalizm

72. Włamanie/kradzież

73. Wojna

74. Wrogie przejęcie

75. Wyciek poufnych danych

76. Wycofanie produktu z rynku

77. Wypadek pracownika

78. Wypadek samochodowy lub kolejowy

79. Wypadek w laboratorium

80. Wywiad dla mediów

81. Zarząd komisaryczny

82. Zatrucie środowiska

83. Zeznanie przed komisją sejmową

84. Zmiana misji

85. Zmiana kluczowych wartości

86. Zmiana przepisów podatkowych

87. Złe wyniki finansowe (kwartał, półrocze, rok)

88. Zwolnienia grupowe

Lista kryzysowych sytuacji jest niepełna. Czego brakuje? Napisz o tym w komentarzu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *