czwartek, 8 lipca 2010

Czas na audyt komunikacji

Audyt komunikacji to nie zabawa dla amatorów.

Dobrze wykonany audyt pokazuje silne i słabe strony komunikacji w firmie oraz szanse i zagrożenie. W raporcie z audytu są rekomendacje jak usprawnić komunikację – wewnętrzną i zewnętrzną.

Czy Twoja firma, instytucja lub wydział potrzebuje audytu komunikacji?

Jeśli masz trudności z jednoznaczną odpowiedzią, zrób krótki test.

1. Ludzie w kółko powtarzają: "Nigdy nie wiem co się dzieje w firmie. Nikt mi nic nie mówi." TAK ___ / NIE ___

2. Pracownicy CZUJĄ, że poziom komunikacji wewnętrznej w firmie pozostawia wiele do życzenia. TAK ___ / NIE ___

3. W firmie dominuje fragmentaryczne (wybiórcze) podejście do komunikacji, na przykład mówi się oficjalnie tylko o dobrych rzeczach i unika drażliwych tematów. TAK ___ / NIE ___

4. Komunikacja nie jest procesem koordynowanym i zarządzanym. TAK ___ / NIE ___

5. Trudno dostrzec zjawisko dzielenia się informacjami. TAK ___ / NIE ___

6. Informacja długo krąży zanim dotrze do odbiorcy. TAK ___ / NIE ___

7. Na różnych szczeblach krzyżują się sprzeczne instrukcje. TAK ___ / NIE ___

8. Nie ma jasno sformułowanej i upowszechnianej polityki informacyjnej (wewnętrznej i zewnętrznej). TAK ___ / NIE ___

9. Nie funkcjonuje przepływ informacji do kierownictwa (na przykład innowacje i pomysły na ograniczenie kosztów). TAK ___ / NIE ___

10. Zawodzi CBO – Komunikacja poprzez Cele (Communication by Objectives). TAK ___ / NIE ___

11. Brak programów komunikacyjnych skierowanych do wybranych grup rynkowych. TAK ___ / NIE ___

12. Związki zawodowe domagają się pełnego dostępu do informacji i szybszego ich przekazywania całej załodze. TAK ___ / NIE ___

13. Medium jest mylone z przekazem, na przykład można usłyszeć: "Działa wewnętrzna telewizja. Jest biuletyn zakładowy. Mamy intranet." TAK ___ / NIE ___

14. Działania zarządu nie są zgodne z jego deklaracjami i wypowiedziami. TAK ___ / NIE ___

15. Marnuje się okazje do poprawienia komunikacji z mediami i korzystnego zaistnienia w opinii publicznej. TAK ___ / NIE ___

Jeżeli odpowiadałeś twierdząco, Twoja firma lub instytucja prawdopodobnie potrzebuje audytu komunikacji. Pamiętaj jednak, że powyższe stwierdzenia mają wyłącznie charakter sondażowy. Aby prawidłowo ocenić Twoje potrzeby, niezbędna jest konsultacja specjalisty PR.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu i/lub przeprowadzeniu audytu komunikacji, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *