piątek, 10 września 2010

5 kryzysowych kategorii

Skuteczne działanie w sytuacji kryzysowej polega na szybkim wykryciu i zneutralizowaniu przyczyny kryzysu - zanim poważnie zaszkodzi firmie, instytucji czy organizacji. W takim przypadku informacja o problemie nie przedostanie się za pośrednictwem mediów do opinii publicznej i głównych interesariuszy.

Istnieje pięć podstawowych kategorii kryzysów:

1. lokalne incydenty/wydarzenia wystarczająco głośne, żeby zwrócić uwagę centrali. (Uwaga: wszystkie kryzysy rozpoczynają się lokalnie.)

2. kryzysy operacyjne wynikające z codziennej działalności organizacji.

3. kryzysy nie-operacyjne, nie wynikające bezpośrednio z codziennej działalności organizacji.

4. różne kombinacje 1, 2 i 3.

5. ataki na firmową witrynę WWW.

Szefowie mogą uszeregować te kategorie według poziomu zagrożenia i prawdopodobieństwa wystąpienia. Kryzysy charakteryzujące się najwyższym stopniem zagrożenia i prawdopodobieństwem wystąpienia wymagają przygotowania planu zarządzania kryzysem i komunikacji kryzysowej.

1. Lokalne incydenty/wydarzenia, które mogą zwrócić uwagę opinii publicznej; na przykład:
 • aresztowanie kierownika zakładu/fabryki/oddziału lub innego członka kadry zarządzającej
 • konflikt z lokalną społecznością
 • znalezienie u pracownika narkotyków
 • skargi pracowników
 • przemoc w pracy
 • lokalny problem pracowniczy skupiający uwagę całej opinii publicznej
 • wypadek lub katastrofa
 • powództwo cywilne lub karne
 • negatywny artykuł w lokalnej prasie
 • przerwa w pracy/strajk
2. Kryzysy operacyjne, które przyciągają uwagę całej opinii publicznej; na przykład:
 • dramatyczne wydarzenie międzynarodowe
 • błędy księgowe, rachunkowe (na dużą skalę)
 • nagły spadek kursu akcji
 • śmierć (nagła utrata kluczowego pracownika, zwykle w wyniku wypadku lub zabójstwa)
 • wyciek niebezpiecznych/toksycznych substancji (lub takie podejrzenie)
 • zatrucie produktu/produktów
 • wrogie przejęcie lub jego próba
 • duża eksplozja chemiczna
 • duży pożar
 • oskarżenia konkurencji
 • negatywny artykuł w krajowej prasie
3. Kryzysy nie-operacyjne, nie wynikające bezpośrednio z codziennej działalności organizacji, często wywołujące ogromne niekontrolowane emocje, bardzo trudne w opanowaniu; na przykład:
 • działania aktywistów lub zagrożenie takimi działaniami
 • rozwścieczony pracownik samotnie walczący z firmą
 • pojawienie się wiarygodnej informacji podważającej bezpieczeństwo lub jakość produktu lub usługi
 • zagrożenie ekologiczne lub obawa przed nim
 • zamknięcie zakładu/fabryki i zwolnienia pracowników
 • problemy związane z przetwarzaniem zużytych produktów/materiałów ((recycling))
 • skandal obyczajowy
 • akcja terrorystyczne lub zagrożenie nią
 • niekontrolowany strajk
 • przemoc w pracy
4. Kombinacje wydarzeń mających źródła operacyjne i nie-operacyjne, które zazwyczaj związane są z ofiarami i skupiają uwagę na całej organizacji; na przykład:
 • skoordynowany zamach terrorystyczny
 • podpalenie
 • zagrożenie bombowe
 • bojkot dostawców
 • bojkot kontrahentów
 • zatrucie dotyczące dużej części populacji
 • malwersacje finansowe
 • wypadek lub katastrofa, którą interesuje się agenda rządowa
 • reorganizacja
 • wezwanie do stawienia się przed sądem
5. Ataki w Internecie, które zwracają uwagę na całą organizację; na przykład:
 • włamanie do systemu komputerowego
 • witryny podszywające się pod firmową witrynę WWW organizacji
 • atak online na prezesa i/lub członków zarządu
 • kradzież danych lub ich niewłaściwe wykorzystanie
 • ataki za pomocą poczty elektronicznej
 • kłamstwa, plotki i pogłoski
 • zorganizowana opozycja
 • ataki osobiste
 • ataki na produkty i/lub usługi
 • zewnętrzne witryny WWW, portale tematyczne, blogi krytykujące działalność organizacji/firmy
Konkluzja

W czasie zarządzania kryzysem kluczowa jest ocena realnego i potencjalnego zagrożenia organizacji. Podstawowa decyzja dotyczy tego czy w ogóle podjąć jakieś działania. W decyzji może pomóc ustalenie z jakiego rodzaju kryzysem mamy do czynienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *